БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД

Безплатен оглед на място и консултация

Безплатният оглед се отнася за климатични системи в жилища, търговски и административни обекти в гр. Свищов и гр. Белене.

Ако желаете оглед в друго населено място, трябва да заплатите транспортните разходи на техническия екип, който ще направи огледа. Цената е ??? лв. за 1 км пробег.